Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home>Voor de ouders>MR

MR

De MR van de Ichthus vertegenwoordigt namens de ouders de belangen van de kinderen op school. De MR bestaat naast ouders ook uit een gelijk aantal leerkrachten. De MR is vooral bedoeld om het beleid dat de Ichthus voert te beoordelen vanuit het belang van het kind. Hierbij gaat het niet om individuele zaken, maar om zaken die de hele groep of de hele school aangaan. Daarnaast beoordeelt de MR jaarlijks of de financiële verantwoording van de schoolgelden kloppend is.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze worden daarbij ondersteund door een penningmeester.

Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat middels het volgende emailadres: mr@pcb-ichthus.nl 

Mattijn de Koning
Gerrienke Heijkoop - de Man - secretaris
Anne Sjoerd Woudstra - leerkracht
Danielle Lansink - leerkracht