Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home>Over de Ichthus>Onze missie en visie

Leren voor het leven

Onze missie

De Ichthus wil de volgende missie uitdragen en in de dagelijkse praktijk vormgeven: 

leren voor het leven

Onze visie

De school dient een veilige omgeving te zijn, een plaats waar je graag wilt zijn, een plaats waar je mag zijn wie je bent en waar je uitgedaagd wordt om te leren voor het leven. Onze visie valt in een viertal onderdelen uiteen:

Pedagogische visie

Wij vinden het belangrijk dat:

 • het kind leert verantwoordelijkheid te dragen, zowel op school als in andere situaties;
 • het kind kan leren van fouten en conflicten en het herstel hiervan;
 • het kind kan werken in een gestructureerde en leervriendelijke omgeving waarin het zich veilig voelt;
 • de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd en wordt gestimuleerd en uitgedaagd door gerichte instructie.

Onderwijskundige visie
Wij vinden het belangrijk dat:

 • het kind leerstof krijgt aangeboden die hem/haar uitdaagt en die past bij zijn mogelijkheden;
 • we in ons onderwijs variatie in leersituaties aanbrengen, omdat we ons ervan bewust zijn dat kinderen niet op een uniforme manier leren;
 • de leerstof zoveel mogelijk wordt aangeboden in een context die aansluit bij de belevingswereld van het kind en dat die context uitnodigend is.

Maatschappelijke visie

Wij vinden het belangrijk dat:

 • het kind leert om te gaan met verschillen tussen kinderen, zowel in prestaties als op sociaal/emotioneel vlak;
 • het kind leert zelfstandig, weerbaar, kritisch en zelfredzaam te worden;
 • het kind zorg leert dragen voor de omgeving;
 • het kind leert samenwerken met anderen.

Levensbeschouwelijke visie

Wij vinden het belangrijk dat:

 • kinderen, ouders en leerkrachten vanuit de christelijke waarden en normen samen werken aan een leef- en werkklimaat waar een ieder zich prettig voelt;
 • de school bijdraagt aan de ontwikkeling van waarden en normen van het kind waarbij respect voor de ander een belangrijk element is.

Leren moet plaatsvinden in een zinvolle en betekenisvolle context. Kennis en vaardigheden zijn belangrijke pijlers voor de ontwikkeling van kinderen, maar krijgen pas betekenis wanneer kinderen het ook kunnen toepassen in de praktijk. Op De Ichthus willen wij niet alleen dagelijks leren, maar willen wij ook leren voor het dagelijks leven.

Ieder kind is uniek; ieder kind denkt anders, gedraagt zich anders en heeft andere talenten. Met behulp van Vierkeerwijzer zorgen we ervoor dat de kinderen op hun eigen manier kunnen leren en hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Onze missie, visie en visie op leren vertalen zich in vijf kernwaarden die ten grondslag liggen aan iedere beslissing die wij nemen en die tot uiting komen in het handelen van alle bij de school betrokkenen:

kernwaarden De Ichthus