Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home > Voor de ouders > Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Hierbij wil ik u vragen de ouderbijdrage 2019/2020 voor uw kind(eren) over te maken.

Mocht u gespreid willen betalen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de penningmeester. Dan zullen de betalingstermijnen met u worden vastgesteld.

Per groep zijn de bedragen als volgt:

Groep 1-7:     €62,00

Groep 8:         €133,00

Ik verzoek u om voor 1 november 2019 de ouderbijdrage voor uw kind(eren) over te maken op bankrekeningnummer NL23 ABNA 0469 5671 55, t.n.v. Ichthusschool MR, onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Indien de naam van uw kind(eren) en de groep(en) niet volledig worden meegegeven als betalingskenmerk, dan kan uw betaling niet in onze administratie worden afgeboekt en zal er een herinnering volgen voor het (de) desbetreffende kind(eren).

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met ondergetekende of met de directie van de Ichthusschool. Wij staan u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Dennis de Haan

Administratief medewerker

d.dehaan@pcb-ichthus.nl