Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home > Voor de ouders > Ichthus commissie

Ichthus commissie

Op De Ichthus heet onze ouderraad de Ichthus Commissie. De IC bestaat uit een groep enthousiaste betrokken vrijwilligers, ongeveer 10 ouders en 2 teamleden, die met veel plezier de activiteiten ondersteunen die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage.

De IC komt één keer per zes weken bij elkaar om te vergaderen. De taken van de IC-leden bestaan grotendeels uit het mee organiseren en begeleiden van de diverse activiteiten ter ondersteuning van het team.