Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home>Over de Ichthus

Over basisschool de Ichthus

Leren voor het leven

De Ichthus is een protestants-christelijke basisschool in Waterwijk waar je leert voor het dagelijks leven. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen leven, werken en elkaar respecteren. Op onze school vinden wij het belangrijk dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten, ouders en kinderen.

Ons onderwijs biedt inspiratie en uitdaging aan kinderen en komt tegemoet aan de verschillen. Wij hechten waarde aan duidelijke regels en afspraken, die bij iedereen bekend zijn en waaraan ieder zich houdt. Daarbij bieden we leerlingen een sociaal veilige omgeving waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle mensen.

De naam van de school geeft aan dat wij een protestants-christelijke school zijn. De enige in Waterwijk. Onze identiteit is in praktische zin zichtbaar bij de dagopening, het vertellen van de Bijbelverhalen en het zingen van Bijbelse liedjes en de wekelijkse Bijbelkring. Vanuit een christelijke levenshouding, leren we kinderen respect op te brengen en open te staan voor normen en waarden van anderen, andere godsdiensten en culturen. Wanneer uw kind bij ons op school zit, verwachten we dat de christelijke identiteit gerespecteerd wordt. Kerst en Pasen worden met de hele school gevierd. Indien Kerst in de kerk wordt gevierd, wordt u als ouders zijnde ook van harte uitgenodigd dit met ons te vieren.

Ons team

Mariska Ritfeld
Mariska Ritfeld
Directeur
Nicole de Wit
Nicole de Wit
Intern Begeleider
Anouschka Maas
Anouschka Maas
Administratie
Ana Simileer
Ana Simileer
Leerkracht groep 1/2 , 7/8 en Flexgroep
Dilara Kandemir
Dilara Kandemir
Onderwijsassistente
Justice Plet
Justice Plet
Onderwijsassistent groep 1/2 & 5
Kaveeta Dihal
Kaveeta Dihal
Leerkracht groep 3/4
Christel Lodik
Christel Lodik
Leerkracht groep 5
Sufiya Noor
Sufiya Noor
Leraarondersteuner groep 6
Nervin Verkuijlen
Nervin Verkuijlen
Onderwijsassistent groep 6
Anne Sjoerd Woudstra
Anne Sjoerd Woudstra
Leerkracht groep 7/8
Justice Neslo
Justice Neslo
Vakleerkracht gym
Ruben van Rietschoten
Ruben van Rietschoten
Stagiaire
Edriana Maria
Edriana Maria
Stagiaire
Hans Kinkel
Hans Kinkel
Conciërge