Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home > Over de Ichthus

Over basisschool de Ichthus

Leren voor het leven

De Ichthus in een protestants-christelijke basisschool in de Waterwijk van Almere Stad waar je leert voor het dagelijks leven. Een school waar kinderen, leerkrachten en ouders samen leven, werken en elkaar respecteren. Op onze school vinden wij het belangrijk dat er wederzijds respect is tussen de leerkrachten, ouders en kinderen.

Ons onderwijs biedt inspiratie en uitdaging aan kinderen en komt tegemoet aan de verschillen. Wij hechten waarde aan duidelijke regels en afspraken, die bij iedereen bekend zijn en waaraan ieder zich houdt. Daarbij bieden we leerlingen een sociaal veilige omgeving waarin ieder kind zich naar eigen mogelijkheden en kwaliteiten optimaal kan ontplooien tot zelfstandige, verantwoordelijke en respectvolle mensen.

Ouders mogen verwachten dat hun kind op onze school goed onderwijs krijgt. Een school geeft goed onderwijs als er goed geleerd wordt en alle kinderen hun talenten ontplooien. Leerkrachten geven goed les, hebben daarbij hoge verwachtingen van hun kinderen en er is sprake van goede begeleiding.

De naam De Ichthus geeft aan dat wij een protestants-christelijke school zijn. De enige in de Waterwijk. Onze identiteit is in praktische zin zichtbaar bij de dagopening, het vertellen van de Bijbelverhalen en het zingen van Bijbelse liedjes en de wekelijkse Bijbelkring.

Vanuit de christelijke waarden en normen werken we met elkaar aan een leef- en werkklimaat waar een ieder zich prettig voelt.

Karin Kwant
Karin Kwant
Directie
Dennis de Haan
Dennis de Haan
administratie/ICT
Albert Jager
Albert Jager
leerkracht groep 1/2a
Nienke Bogerd
Nienke Bogerd
leerkracht groep 1/2b
Ana Simileer
Ana Simileer
leerkracht groep 3/4 en flexgroep
Simone Bouma
Simone Bouma
leerkracht groep 3/4
Danielle Lansink
Danielle Lansink
leerkracht groep 4/5
Anke van Wijk
Anke van Wijk
leerkracht groep 6 en 1/2a
Elze van der Zouw
Elze van der Zouw
leerkracht groep 6
Rachael Koelewijn
Rachael Koelewijn
leerkracht groep 7
Anne Sjoerd Woudstra
Anne Sjoerd Woudstra
leerkracht groep 8
Tobias Edskes
Tobias Edskes
vakleerkracht gym
Demi Kreutz
Demi Kreutz
onderwijsassistent