P.C.B. De Ichthus
Rijnweg 10
1316 EP Almere

Tel: 036 5332746
E-mail: dir.ichthus@prisma-almere.nl
De Ichthus is een Protestants Christelijke school.
We maken dit op verschillende manieren zichtbaar en voelbaar door onze school.
Door in de school een positieve sfeer te scheppen waarin kinderen zich veilig en
geborgen voelen, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn.

Bij onze godsdienstlessen maken we gebruik van de methode Trefwoord.
Hierin komen thema’s aan bod waardoor de Bijbelverhalen dichter bij de leefwereld
van de kinderen worden gebracht. Die verhalen uit de Bijbel zijn ons startpunt. Hieruit halen we de basis van waaruit we met elkaar omgaan. Samen beleven, luisteren naar elkaar, leren van elkaar en met respect voor elkaar. Niet alleen in horen, praten en luisteren, ook in doen.

Naast Trefwoord houden we een keer per week een Bijbelkring waarbij de kinderen in groepen bij elkaar komen om te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. Elke dag starten wij met een gebed en sluiten de dag hier ook mee af. Op de Ichthus hebben wij vieringen tijdens de christelijke feesten. We hopen de kinderen een boodschap mee te kunnen geven vanuit ons geloof.

Onze school staat open voor alle kinderen, ook die met een niet-religieuze achtergrond. Wij verwachten wel van ouders dat zij positief staan ten aanzien van de identiteit van onze school. Alle kinderen nemen deel aan de vieringen en de gebruiken die daarbij horen.