Direct contact? Bel: 036 - 533 27 46

Home > Over de Ichthus > Kwaliteitzorg

Kwaliteitzorg

Op De Ichthus werken wij zonder Intern Begeleider. Onze leerlingbegeleidingsroute ziet er als volgt uit: 

Op de Ichthus wordt minimaal drie maal per jaar het onderwijsrendement besproken tijdens de groepsbespreking:  september, februari, juni/juli. De leerkracht spreekt tijdens deze bespreking de groep door met de coördinator passend onderwijs (CPO-er). Het is de verantwoordelijkheid van de leerkracht de opbrengsten te meten, te analyseren, te interpreteren en verslag te leggen. Tussentijds zijn er meerder leerlingbesprekingen waar het gehele team bij betrokken is.

ruimte om te ontwikkelenDe groepsleerkracht is te allen tijde het aanspreekpunt voor ouders. De groepsleerkracht is degene die de eindverantwoording heeft over de begeleiding van kinderen. Hij/zij is ook degene die alle processen van kinderen volgt in de groep.  

Iedere leerkracht kan ondersteuning krijgen van de beschikbare experts. Deze experts kunnen vanuit de organisatie ingezet worden maar kunnen ook experts zijn die wij van buiten de organisatie binnenhalen.