Prikbord
Staking
Op donderdag 5 oktober is de school gesloten vanwege de staking in het primair onderwijs.
Ziekmelden
Voor ziekmeldingen
en dergelijke vanaf
8.00 uur bellen naar
036 5332746.
Graag vóór 8.15 uur
bellen.