P.C.B. De Ichthus
Rijnweg 10
1316 EP Almere

Tel: 036 5332746
E-mail: dir.ichthus@prisma-almere.nl
Elk kind is bijzonder en ontwikkelt zich op zijn eigen niveau. Binnen ons onderwijs willen wij de kinderen zelfstandig maken en vaardigheden bijbrengen die zij in deze maatschappij nu en in de toekomst nodig zullen hebben. Wij proberen een goed evenwicht te vinden in het bijbrengen van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden.
De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Wij werken ook veel aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door gebruik te maken van de methode Leefstijl. Niet alleen in de vorm van een wekelijkse les maar ook in de dagelijkse omgang met elkaar. Daarbij speelt ook onze identiteit een rol. Normen en waarden uit de Bijbel brengen wij de kinderen bij en vertalen wij naar de klas en daar buiten. Wij hechten waarde aan een goed pedagogisch klimaat in de klassen zodat kinderen
het fijn vinden om naar school te gaan en te leren.
Jij mag zijn zoals je bent
Om te worden wie je bent