P.C.B. De Ichthus
Rijnweg 10
1316 EP Almere

Tel: 036 5332746
E-mail: dir.ichthus@prisma-almere.nl
De school stelt de hoogte van de ouderbijdrage vast in overleg en na goedkeuring van de medezeggenschapsraad (MR) van de school. Dit is een vrijwillige bijdrage. 

Een aantal activiteiten op de Ichthus wordt betaald door deze ouderbijdrage, omdat de regering hiervoor geen gelden aan de school beschikbaar stelt. Daarbij kunt u denken aan Sinterklaas, het kerstfeest, de paasviering, projecten en excursies. De vrijwillige bijdrage bedraagt €29,- per leerling. De groepen 1 tot en met 6 gaan jaarlijks op schoolreis en de verplichte kosten hiervoor bedraagt €31,- per leerling. De kinderen van groep 7 en 8 gaan op kamp en de kosten hiervoor bedragen €56,- per leerling in groep 7 en voor groep 8 is dit €103,- per leerling. Als uw kind in de loop van het schooljaar op school komt, krijgt een aangepast bedrag. 

Voor vragen over de ouderbijdrage en/of kampbijdrage kunt u contact opnemen met de penningmeester Nadia van den Akker via penningmeester_ichthus@hotmail.com