P.C.B. De Ichthus
Rijnweg 10
1316 EP Almere

Tel: 036 5332746
E-mail: dir.ichthus@prisma-almere.nl
De MR van de Ichthus vertegenwoordigt namens de ouders de belangen van de kinderen op school. De MR bestaat naast ouders ook uit een gelijk aantal leerkrachten. De MR is vooral bedoeld om het beleid dat de Ichthus voert te beoordelen vanuit het belang van het kind. Hierbij gaat het niet om individuele zaken, maar om zaken die de hele groep of de hele school aan gaan. Daarnaast beoordeelt de MR jaarlijks of de financiële verantwoording van de schoolgelden kloppend is. De MR heeft zowel instemmingsrecht als adviesrecht. Het gaat om instemmingsrecht als het beleid of de organisatie aan verandering onderhevig is. Het adviesrecht is van toepassing als het personele zaken betreft of als het over de school als gebouw gaat. De exacte invulling van deze zaken is terug te vinden op de website van Prisma, de stichting waar de Ichthus onderdeel van uitmaakt. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten. Ze worden daarbij ondersteund door een penningmeester.
Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dat middels het volgende emailadres: mr@pcb-ichthus.nl.


  • Jelle Quint - voorzitter
  • Rob van den Akker
  • Anke van Wijk - leerkracht
  • Anne Sjoerd Woudstra - leerkracht
  • Nadia van den Akker - penningmeester