P.C.B. De Ichthus
Rijnweg 10
1316 EP Almere

Tel: 036 5332746
E-mail: dir.ichthus@prisma-almere.nl
Op de Ichthus hebben we een oudercommissie. Deze noemen wij de Ichthus Commissie en korten wij af als IC. De IC bestaat uit een groep enthousiaste betrokken vrijwilligers, ongeveer 10 ouders en 2 teamleden, die met veel plezier de activiteiten ondersteunen die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de ouderbijdrage. U kunt zich voorstellen dat zonder deze vrijwillige bijdrage en enthousiaste vrijwilligers er een stuk minder activiteiten kunnen plaatsvinden. De IC komt één keer per zes weken bij elkaar om te vergaderen. Rond de periode van een activiteit zijn dat meerdere bijeenkomsten. De taken van de IC-leden bestaan grotendeels uit het mee organiseren en begeleiden van de diverse activiteiten ter ondersteuning van het team. Dit houdt onder andere in:

  • Programma’s bedenken, opzetten en meehelpen voor Sinterklaas, Kerst en Pasen;
  • Organiseren en bedenken van het jaarfeest;
  • Het verzorgen van cadeautjes voor de verschillende festiviteiten;
  • Boodschappen verzorgen voor de diverse activiteiten;
  • Het mee organiseren van het Nationale Schoolontbijt;
  • Het verzorgen van de productie van de jaarkalender.


Heeft u op- of aanmerkingen, suggesties, vragen of kanttekeningen over de IC Of heeft u misschien heel leuke ideeën? De leden van de IC staan niet alleen voor uw kinderen, maar ook voor u klaar. Zij zijn altijd bereid u alle informatie te geven. Dus schroom niet, vraag ze gewoon! Bent u enthousiast geworden en heeft u interesse om u aan te sluiten bij de IC? Voorwaarden: enthousiasme, betrokkenheid, inventiviteit en de mogelijkheid om tijd en energie te steken in de activiteiten voor onze kinderen!! Wilt u incidenteel meehelpen, ook dan horen wij het graag. U kunt een van ons aanspreken of via de mail reageren; ichthus.ic@hotmail.com

Voor de activiteiten op school zijn vaak extra ouders nodig om te helpen. Elk jaar wordt er via een brief gevraagd wie zich wil opgeven als hulpouder, maar u kunt zich te allen tijde opgeven. Bij de klassikale activiteiten, zoals onder andere spelletjes doen bij de kleuters en knutselen, is vaak extra hulp nodig. Bij excursies wordt er vaak een beroep op ouders gedaan voor vervoer.