Prikbord
Kerstviering
Donderdagavond 22 december vieren we met alle kinderen het kerstfeest op school.
Ziekmelden
Voor ziekmeldingen
en dergelijke vanaf
8.00 uur bellen naar
036 5332746.
Graag vóór 8.15 uur
bellen.