Prikbord
facebook
Bekijkt u ook de berichten op Facebook:
pcbDeIchthus
Peutergroep
Na de voorjaarsvakantie starten we met de peutergroep Bubbels.
Studiemiddag
Donderdagmiddag 15 februari zijn de kinderen vrij ivm een studiedag.
Ziekmelden
Voor ziekmeldingen
en dergelijke vanaf
8.00 uur bellen naar
036 5332746.
Graag vóór 8.15 uur
bellen.